Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58656
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Bảo Trungen_US
dc.contributor.authorTrần Văn Tuấnen_US
dc.date.accessioned2019-03-11T08:37:19Z-
dc.date.available2019-03-11T08:37:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006760-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1029124~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58656-
dc.description.abstractBài nghiên cứu được tác giả thực hiện nhằm áp dụng thang đo các yếu tố Khen thưởng và công nhận, công bằng tổ chức, Nhận thức sự hỗ trợ từ tổ chức, Đặc điểm công việc, Gắn kết công việc và hành vi công dân tổ chức của Alan M. Saks. (2006) vào điều kiện thực tế tại một số Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu định tính được tác giả thực hiện để điều chỉnh, bổ sung lý thuyết, thang đo nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng thực hiện với mẫu gồm 283 nhân viên có thâm niên công tác từ 1 năm trở nên đang làm việc toàn thời gian trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để xử lý phân tích số liệu khảo sát thu thập được đánh giá thang đo và mô hình nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy Công bằng tổ chức không ảnh hưởng đến gắn kết công việc, yếu tố Khen thưởng và Công nhận được xem là hai yếu tố riêng biệt có mức độ tác động khác nhau đến gắn kết công việc. Yếu tố Đặc điểm công việc có tác động dương mạnh nhất Gắn kết công việc. Gắn kết công việc tác động dương mạnh tới Hành vi công dân tổ chức. Kết luận, thang đo và mô hình nghiên cứu của Alan M. Saks.(2006) tương đối phù hợp với điều kiện thực tế của nghiên cứu này. Nghiên cứu này sẽ giúp các nhà quản trị nhận biết được các tiền tố và hậu tố của sự gắn kết công việc, đồng thời nắm bắt và thấu hiểu được những hành vi, mong muốn của nhân viên trong công việc. Từ đó, các nhà quản lý đưa ra các định hướng phát triển, chính sách công việc theo hướng tích cực, đưa ra các giải pháp tập trung thực hiện nâng cao mức độ gắn kết công việc, thúc đẩy các hành vi công dân tổ chức để mang lại hiệu quả cho tổ chức và có được lợi thế cạnh tranh về yếu tố nguồn lực con người cho các tổ chức trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, thay đổi nhanh và đầy biến động hiện nay.en_US
dc.format.medium91 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành vi công dân tổ chứcen_US
dc.subjectGắn kết công việcen_US
dc.subjectOrganizational citizenship behavioren_US
dc.titleGắn kết công việc: tiền tố và ảnh hưởng đến hành vi công dân tổ chức của nhân viên trong các Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.