Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58687
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Xuân Vinhen_US
dc.contributor.authorMai Thị Ngọc Thuen_US
dc.date.accessioned2019-03-26T09:20:16Z-
dc.date.available2019-03-26T09:20:16Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode:1000006753-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029461~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58687-
dc.description.abstractTác giả khái quát các cơ sở lý luận về bảo lãnh Ngân hàng, thư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai (NƠHTTTL), rủi ro khi phát hành thư bảo lãnh, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro, tiêu chí đánh giá rủi ro và tác động của rủi ro đối với Ngân hàng và đối với nền kinh tế Việt Nam khi Ngân hàng thực hiện việc phát hành thư bảo lãnh NƠHTTTL cho chủ đầu tư. Tiếp theo, tác giả đã nêu ra và đánh giá thực trạng về việc phát hành thư bảo lãnh NƠHTTTL tại SCB - Chi nhánh Sài Gòn trong đó đánh giá những bất cập/khó khăn đang gây ra cho SCB-Chi nhánh Sài Gòn, nguyên nhân dẫn đến các khó khăn đó, các loại rủi ro có thể xảy ra đối với Ngân hàng trong việc phát hành thư bảo lãnh NƠHTTTL. Từ đó, tác giả đã đưa ra một số giải pháp trong việc hạn chế và giảm thiểu tác động của nguyên nhân dẫn đến rủi ro khi phát hành thư bảo lãnh NƠHTTTL tại SCB-Chi nhánh Sài Gòn.en_US
dc.format.medium75 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleMột số giải pháp quản trị rủi ro khi phát hành thư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Sài Gònen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.