Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58691
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Võ Sáng Xuân Lanen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Huỳnh Thanhen_US
dc.date.accessioned2019-03-26T09:33:15Z-
dc.date.available2019-03-26T09:33:15Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007199-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029469~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58691-
dc.description.abstractĐề tài tổng hợp các tài liệu nghiên cứu để làm rõ một số nội dung chính về mặt lý luận: 1) sơ lược tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài; 2) Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; 3) Các tiêu chí xây dựng thang đo; 4) Mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự hài lòng trong công việc và sự cam kết với tổ chức, hiệu quả công việc, ý định nghỉ việc. Bên cạnh đó, từ những công trình nghiên cứu trước đây, đề tài cũng đã phân tích các công trình nghiên cứu để tìm ra các tiêu chí đánh giá sự hài lòng trong công việc, cam kết với tổ chức, hiệu quả công việc, ý định nghỉ việc. Mô hình nghiên cứu được đề xuất gồm các nhân tố thuộc nguồn lực công việc ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc và sự cam kết với tổ chức, hiệu quả công việc, ý định nghỉ việc của công chức. Cronbach’s Alpha được sử dụng để kiểm ra độ tin cậy của thang đo các yếu tố thành phần của nguồn lực công việc và sự gắn kết công việc đều cho thấy các thang đo lường sử dụng trong nghiên cứu đạt độ tin cậy cao. Phân tích nhân tố khám phá EFA giữ nguyên các nhân tố như mong muốn. Phân tích tương quan và hồi quy được sử dụng để tìm hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố thành phần thuộc nguồn lực công việc ảnh hưởng đến sự sự hài lòng trong công việc và sự cam kết với tổ chức, hiệu quả công việc, ý định nghỉ việc của công chức . Kết quả phân tích hồi quy cho thấy rằng ý định nghỉ việc khi nghiên cứu với trường hợp các công chức đang công tác tại các phường trên quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh chịu tác động bởi 3 nhân tố: (1) sự hài lòng công việc; (2) cam kết tổ chức; (3) hiệu quả công việc. Các kết quả kiểm định về sự khác biệt giữa các nhân tố định lượng với các nhân tố định tính: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý định nghỉ việc của những đáp viên có giới tính khác nhau; Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý định nghỉ việc của những đáp viên có độ tuổi khác nhau; Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý định nghỉ việc của những đáp viên có vị trí công tác khác nhau; Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về cam kết tổ chức của những đáp viên có vị trí công tác khác nhau; Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý định nghỉ việc của những đáp viên có thâm niên khác nhau; Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về cam kết tổ chức của những đáp viên có thâm niên khác nhau; Không sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về hiệu quả công việc của những đáp viên có trình độ học vấn khác nhau. Trên cơ sở đó luận văn đề xuất những giải pháp cụ thể để tăng cường sự hài lòng trong công việc và sự cam kết với tổ chức, hiệu quả công việc, giảm thiểu ý định nghỉ việc của công chức cấp phường trên địa bàn Quận 6.en_US
dc.format.medium105 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectCông chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectHài lòng công việcen_US
dc.subjectCivil servantsen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.titleMối quan hệ giữa sự hài lòng trong công việc và sự cam kết với tổ chức, hiệu quả công việc, ý định nghỉ việc của công chức cấp phường trên địa bàn Quận 6en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.