Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58696
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đoàn Ngọc Quếen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị ThanhThủyen_US
dc.date.accessioned2019-04-01T06:33:18Z-
dc.date.available2019-04-01T06:33:18Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006464-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028966~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58696-
dc.description.abstractLuận văn đã tổng quan các nghiên cứu về BSC trong nước và nước ngoài để tìm ra khe hổng nghiên cứu cho luận văn của mình; hệ thống lại cơ sở lý thuyết về bảng điểm cân bằng để làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài luận văn. Tác giả tiến hành phỏng vấn các nhà quản trị về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ nhằm xây dựng chiến lược cho Công ty. Dựa vào chiến lược của Công ty và cơ sở lý thuyết mô hình bảng điểm cân bằng, tác giả xây dựng các mục tiêu, thước đo, cách tính toán các chỉ tiêu cho các phương diện trong BSC. Tiếp đó, tác giả gửi phiếu khảo sát đến các nhà quản trị liên quan đến chuyên môn của từng phương diện để lấy ý kiến về những mục tiêu, thước đo và chỉ tiêu; dùng phần mềm SPSS 20 để kiểm định độ tin cậy và tính ước lượng khoảng tin cậy cho mục tiêu, thước đo và chỉ tiêu của từng phương diện. Qua đó, tác giả loại bỏ được hai mục tiêu, hai thước đo và chỉ tiêu không đáp ứng đủ độ tin cậy. Tiếp theo, tác giả xây dựng bản đồ chiến lược của CASUCO dựa trên 20 mục tiêu có độ tin cậy; xây dựng mối quan hệ nhân quả giữa các thước đo và chỉ tiêu trên cơ sở 27 thước đo và chỉ tiêu đạt độ tin cậy; xây dựng bảng điểm cân bằng tại CASUCO. Cuối cùng tác giả trình bày cách thức triển khai vận dụng bảng điểm cân bằng để đo lường kết quả hoạt động tại CASUCO.en_US
dc.format.medium100 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThẻ điểm cân bằngen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectBalanced scorecarden_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.titleVận dụng bảng điểm cân bằng (Balance Scorecard - BSC) để đo lường kết quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (CASUCO)en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.