Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58700
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Văn Sĩen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Tuyếten_US
dc.date.accessioned2019-04-08T09:24:25Z-
dc.date.available2019-04-08T09:24:25Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007576-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1029552~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58700-
dc.description.abstractTác giả đã nêu lên cơ sở khoa học của đề tài, nó được hình thành từ nhiều lý luận và đúc kết qua nhiều nghiên cứu. Dựa vào các nghiên cứu liên quan đến đề tài nhằm đề ra mô hình nghiên cứu phù hợp với điều kiện nghiên cứu. Bên cạnh đó, tác giả tham khảo tình hình nghiên cứu về du lịch trong nước và nước ngoài làm cơ sở lựa chọn các nhân tố tác động đến sự hài lòng của du khách khi đến Đồng Nai để đưa vào mô hình nghiên cứu. Tất cả được đưa ra làm cơ sở cho việc thực hiện các mục tiêu nghiên cứu và đã đề ra các chỉ tiêu đại diện cho biến phụ thuộc là sự hài lòng về chất lượng dịch vụ du lịch và các nhân tố được lựa chọn làm biến độc lập là Cơ sở hạ tầng; An ninh trật tự và sự an toàn; Khả năng đáp ứng; Giá cả dịch vụ; Tài nguyên du lịch địa phương; Yếu tố con người. Việc tìm hiểu những nội dung này sẽ là cơ sở vững chắc cho việc lý giải các vấn đề được phân tích ở các chương tiếp theo.Trong nghiên cứu này, trên cơ sở mô hình nghiên cứu tác giả xây dựng quy trình nghiên cứu, nội dung của chương tập trung vào tiến trình nghiên cứu đưa ra nguồn gốc và cách thức thu thập dữ liệu, giới thiệu cách xác định cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu. Trong chương này cũng đưa ra bộ thang đo cho các yếu tố trong mô hình và trình bày phương pháp phân tích dữ liệu. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20.0 hỗ trợ cho việc xử lý dữ liệu, từ đó tác giả thực hiện phân tích kết quả nghiên cứu được trình bày trong đề tài. Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu định lượng và phân tích số liệu trên mẫu nghiên cứu là 290 phiếu khảo sát. Tác giả tiến hành phân tích độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích hồi quy đa biến và cuối cùng tác giả kiểm định giả thuyết. Kết quả tuy có có sự thay đổi về biến nhưng các nhân tố vẫn giữ nguyên và tác giả khẳng định rằng các giả thuyết đưa ra ban đầu đều được chấp nhận. Từ đó, cho thấy mô hình nghiên cứu có thể đáng tin cậy. Thực hiện kiểm định tương quan Person cho thấy biến phụ thuộc có sự tương quan chặt chẽ với biến độc lập.en_US
dc.format.medium56 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDu lịchen_US
dc.subjectKhách du lịchen_US
dc.subjectHài lòng khách hàngen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectTouristsen_US
dc.subjectCustomer satisfactionen_US
dc.titleNhững nhân tố cư bản ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ trên địa bàn Tỉnh Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityStatistics = Thống kêen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.