Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58728
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Hữu Tịnhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hà Phươngen_US
dc.date.accessioned2019-04-24T07:14:02Z-
dc.date.available2019-04-24T07:14:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006830-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029370~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58728-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá mức độ phù hợp giữa nhu cầu thông tin của người dùng nội bộ và khả năng đáp ứng nhu cầu đó của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam; từ đó đánh giá tác động của sự phù hợp này lên hiệu quả hoạt động kinh doanh của nhóm các doanh nghiệp này. Qua quá trình nghiên cứu định tính, bốn khái niệm nghiên cứu được xác định gồm (1) Nhu cầu thông tin đối với hệ thống thông tin kế toán, (2) Khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của hệ thống thông tin kế toán, (3) Sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán và (4) Hiệu quả hoạt động kinh doanh. Vận dụng lý thuyết xử lý thông tin của Galbraith (1973) và mô hình nghiên cứu của Ismail & King (2005), cùng với việc tiến hành nghiên cứu tổng quan các tài liệu và nghiên cứu trước đây, tác giả tìm được những bằng chứng khoa học chứng minh mối quan hệ giữa “sự phù hợp trong nhu cầu thông tin của người dùng đối với hệ thống thông tin kế toán và khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin đó của hệ thống thông tin kế toán với hiệu quả hoạt động kinh doanh. Các phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, EFA, CFA được dùng để kiểm định thang đo; và cuối cùng, phân tích mô hình cấu trúc tuyến tı́nh SEM được dùng để kiểm định độ̣ tương thích của mô hı̀nh lý thuyết với giả thuyết. Kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam có khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của người dùng; mức độ đáp ứng ở nhóm thông tin phục vụ cho cấp độ tác nghiệp và quản trị tầm trung là rất cao, tuy nhiên vẫn còn hạn chế ở nhóm các thông tin phục vụ cho việc ra quyết định chiến thuật và chiến lược. Kết quả phân tích dữ liệu cũng đã chứng minh được sự phù hợp trong hệ thống thông tin kế toán là nhân tố tác động mạnh và tích cực tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Đây là một bằng chứng thực nghiệm khẳng định tầm quan trọng của việc phát triển hệ thống thông tin kế toán phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển chiến lược của doanh nghiệp, cũng như bắt kịp xu thế của thị trường để đạt được ưu thế cạnh tranh. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHệ thống thông tin kế toánen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectAccounting information systemsen_US
dc.subjectPerfomance-
dc.titleĐánh giá tác động của sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán lên hiệu quả hoạt động kinh doanh – trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.