Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58738
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Quốc Tếen_US
dc.contributor.authorTạ Văn Nguyễn Hoàngen_US
dc.date.accessioned2019-04-25T02:51:18Z-
dc.date.available2019-04-25T02:51:18Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007561-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029433~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58738-
dc.description.abstractTác giả khái quát cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Long An trong năm 2017 và đánh giá sơ bộ những khó khăn của ngành nông nghiệp tỉnh đã chịu ảnh hưởng trong giai đoạn 2010 - 2017. Tiếp theo, tác giả trình bày các khái niệm liên quan đến tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các thước đo về tăng trưởng kinh tế; cơ sở lý luận về vai trò của nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cáu kinh tế nông nghiệp; nghiên cứu thực trạng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn Việt Nam giai đoạn 1986 - 2003 và thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Đồng bằng sông Cứu Long trước biến đổi khí hậu. Từ cơ sở lý luận và thực trạng nghiên cứu, tác giả đã xây dựng khung phân tích làm cơ sở đánh giá thực trạng và định hướng phát triển ngành nông thôn tỉnh Long An. Tác giả giới thiệu tổng quan về tỉnh Long An; tập trung phân tích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Long An giai đoạn 2010 - 2017, trong đó tập trung phân tích giá trị sản xuất, đánh giá các yếu tố tác động đến ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Cuối cùng, tác giả xác định cơ sở phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025; đánh giá các yếu tố tác động đến sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; trên cơ sở đó định hướng và các giải pháp phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Long An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2025.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgành nông nghiệpen_US
dc.subjectAgricultural industriesen_US
dc.titleĐịnh hướng phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Management = Quản lý kinh tếen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.