Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58741
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Thanh Hảien_US
dc.contributor.authorTạ Thị Hồng Thắmen_US
dc.date.accessioned2019-04-25T03:01:06Z-
dc.date.available2019-04-25T03:01:06Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006807-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029290~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58741-
dc.description.abstractĐề tài được thực hiện nhằm nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác kế toán để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng; Đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác kế toán để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng tại các Hợp tác xã Nông nghiệp Khu vực Tây Nam Bộ. Theo kết quả thống kê mô tả, có thể thấy đa số các Hợp tác xã Nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ là những Hợp tác xã có quy mô nhỏ hoặc rất nhỏ và phần lớn hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt: trồng lúa, bưởi, thanh long, cam…. Đồng thời, những người giữ nhiệm vụ kế toán trong Hợp tác xã Nông nghiệp là những người không có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực kế toán nói chung và kiến thức về kế toán Hợp tác xã nói riêng. Đa số họ được đào tạo từ những ngành nghề khác và chỉ được Hợp tác xã cử tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kế toán ngắn hạn từ 3 - 5 ngày tại Liên Minh, Chi cục phát triển Nông thôn các tỉnh tổ chức. Song song đó, việc ghi sổ và lập báo cáo tài chính hằng năm cũng như hoạt động khai báo, nộp thuế đều thuê cá nhân bên ngoài thực hiện. Do đó, việc nhìn nhận công tác kế toán để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng trong Hợp tác xã Nông nghiệp còn khá mơ hồ và xem nhẹ. Ngoài ra, kết quả kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha để phản ánh mức độ tương quan chặt chẽ giữa các biến quan sát trong cùng 1 nhân tố đã loại bỏ biến quan sát PL2 trong nhóm các biến quan sát của nhân tố Hệ thống văn bản pháp luật. Biến quan sát PL2 đề cập đến nội dung: “Chế độ kế toán theo Thông tư 24/2017/TT – BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu ghi nhận và xử lý số liệu tại các Hợp tác xã Nông nghiệp”. Sở dĩ biến quan sát này bị loại bỏ vì hầu như các Hợp tác xã Nông nghiệp đều không có xu hướng lựa chọn chế độ kế toán theo Thông tư 24/2017/TT – BTC để thực hiện mà lựa chọn chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT - BTC. Do đó, pháp lý về chế độ kế toán của Hợp tác xã từ Thông tư 24/2010/TT – BTC ngày 23/02/2010 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối đã hết hiệu lực ngày 31/12/2017 và được thay thế bằng Thông tư 24/2017/TT – BTC ngày 28/3/2017 Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã – Đây là những chế độ kế toán đặc thù riêng ban hành cho Hợp tác xã đều bị lãng quên, ít được quan tâm, sử dụng. Các Hợp tác xã Nông nghiệp lựa chọn Thông tư số 133/2016/TT- BTC để thực hiện vì thông tư này đang được áp dụng phổ biến đối với loại hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, khi vận dụng Thông tư số 133/2016/TT- BTC, các Hợp tác xã Nông nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời cũng là sự thuận tiện cho các cá nhân được thuê ngoài trong công tác khai báo thuế, BTC hằng năm. Cuối cùng, kết quả kiểm định sự phù hợp giữa 6 nhân tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc là việc thực hiện công tác kế toán để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng cho thấy có 5 nhân tố có quan hệ tuyến tính, bao gồm: Hệ thống văn bản pháp lý, Trình độ của người làm kế toán, Cơ sở hạ tầng kế toán, Quy mô Hợp tác xã Nông nghiệp, Công tác kiểm tra kế toán. Các nhân tố có tác động cùng chiều. Điều này trùng khớp với giả thuyết ban đầu đặt ra.en_US
dc.format.medium102 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác kế toán để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng – nghiên cứu tại các Hợp tác xã Nông nghiệp Khu vực Tây Nam Bộen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.