Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58744
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Tuấnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thảoen_US
dc.date.accessioned2019-04-25T03:55:49Z-
dc.date.available2019-04-25T03:55:49Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006790-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1029168~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58744-
dc.description.abstractĐề tài đã trình bày khái quát được các định nghĩa, khái niệm về các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới của tổ chức thông qua vai trò trung gian của hành vi chia sẻ tri thức giữa các nhân viên ngân hàng. Đồng thời cũng nêu được mối quan hệ giữa hành vi chia sẻ tri thức và năng lực đổi mới của tổ chức. Mô hình nghiên cứu đề xuất được xây dựng từ kế thừa kết quả các nghiên cứu trong nước và quốc tế, gồm 5 thành phần tác động đến chia sẻ tri thức bao gồm: (1) Niềm vui khi giúp đỡ với đồng nghiệp (EIHO) có 4 biến đo lường; (2) Tự tin về kiến thức bản thân (KSE) gồm có 4 biến đo lường; (3) Sự tin tưởng (STT) có 5 biến đo lường (thêm 1 biến đo lường từ kết quả nghiên cứu định tính); (4) Định hướng học hỏi (DHHH) có 5 biến đo lường; (5) Chính sách khen thưởng (CSKT) có 5 biến đo lường. Chia sẻ tri thức (CSTT) là biến trung gian gồm có 3 biến đo lường (loại 1 biến đo lường sau kết quả EFA). Cuối cùng là Năng lực đổi mới của tổ chức (NLDM) với vai trò là biến phụ thuộc được đo lường bằng 5 biến quan sát. Nghiên cứu được tiến hành qua 2 bước: (1) Nghiên cứu sơ bộ: bằng phương pháp định tính và thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm (n=11) để điều chỉnh, khám phá những biến quan sát dùng để đo lường các khái niệm nghiên cứu. Sau đó, tiến hành định lượng sơ bộ để kiểm định thang đo nháp 1. (2) Nghiên cứu chính thức định lượng được thực hiện thông qua kết quả khảo sát 270 nhân viên đang làm việc trong 9 ngân hàng trên địa bàn TP.HCM, thực hiện kiểm định mô hình đề xuất và các giả thuyết đặt ra ban đầu bằng các kiểm định Cronbach’s Alpha, kiểm định EFA, kiểm định CFA và mô hình SEM. Qua đó, kết quả cho thấy các thang đo đạt yêu cầu, mô hình phù hợp với dữ liệu thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới của tổ chức qua vai trò trung gian của chia sẻ tri thức của nhân viên ngân hàng tại khu vực TP.HCM gồm 3 thành phần xếp thứ tự quan trọng giảm dần như sau: niềm vui khi giúp đỡ đồng nghiệp, chính sách khen thưởng, sự tin tưởng. Kết quả cho thấy có ảnh hưởng tích cực của quá trình chia sẻ tri thức trong các nhân viên đến năng lực đổi mới của các ngân hàng.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isovieen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectChia sẻ tri thứcen_US
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectThay đổi tổ chức-
dc.subjectBanking-
dc.subjectCommercial banks-
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới của tổ chức – vai trò trung gian của hành vi chia sẻ tri thức: nghiên cứu thực nghiệm tại các ngân hàng yhương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.