Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58763
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phan Thị Bích Nguyệten_US
dc.contributor.authorHoàng Minh Phúcen_US
dc.date.accessioned2019-04-25T07:06:20Z-
dc.date.available2019-04-25T07:06:20Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006813-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029325~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58763-
dc.description.abstractTác giả hệ thống hóa cơ sở lý luận về tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm đối với các bệnh viện công lập, đánh giá khách quan được mức độ đảm bảo chi thường xuyên của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong giai đoạn 2014 - 2016, qua đó có cơ sở để phân loại đơn vị tự chủ theo quy định của Nhà nước. Tác giả tiến hành phân tích được hiện trạng quản lý tài chính của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong giai đoạn 2014 - 2016, từ đó làm rõ những mặt ưu điểm và hạn chế của cơ chế tự chủ đồng thời nghiên cứu, làm sáng tỏ nguyên nhân của những hạn chế đó. Từ đó, nghiên cứu và đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại bệnh viện trong những năm tới nhằm phát triển bền vững và hoàn thành nhiệm vụ được Bộ Y tế giao đó là tự chủ hoàn toàn vào năm 2020.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị bệnh việnen_US
dc.subjectDịch vụ y tế-
dc.subjectTài chính-
dc.subjectHospital management-
dc.subjectMedical services-
dc.subjectFinance-
dc.titleTự chủ tài chính ở các đơn vị y tế công lập tỉnh Phú Yên – nghiên cứu điển hình tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.