Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58764
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thanh Hộien_US
dc.contributor.authorĐặng Việt Hùngen_US
dc.date.accessioned2019-04-25T07:07:49Z-
dc.date.available2019-04-25T07:07:49Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006818-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029320~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58764-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng chế độ đãi ngộ nhân sự tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu. Xuất phát từ sự cần thiết của việc hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại Vietinbank Bà Rịa - Vũng Tàu, dựa trên mô hình về đãi ngộ nhân sự của Hoàng Văn Hải và Vũ Thuỳ Dương (2006), tác giả đã xây dựng thang đo phù hợp với với chế độ đãi ngộ nhân sự tại Vietinbank Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiếp theo, tác giả phân tích định lượng dựa trên số liệu thu thập được từ khảo sát. Kết quả cho thấy 5 yếu tố độc lập ảnh hưởng đến chế độ đãi ngộ nhân sự tại Vietinbank Bà Rịa - Vũng Tàu, theo thứ tự quan trọng từ cao đến thấp là: (1) Môi trường, (2) Tiền lương, (3) Phúc lợi, (4) Công Việc, (5) Tiền thưởng. Từ kết quả phân tích, tác giả tiến hành phỏng vấn để tìm hiểu thực trạng các yếu tố trên và đề xuất các giải pháp cấp thiết nhất để hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại Vietinbank Bà Rịa - Vũng Tàu.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectQuản trị nhân sự-
dc.subjectBanking-
dc.subjectCommercial banks-
dc.subjectPersonnel management-
dc.titleGiải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.