Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58770
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Tuấn Anhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Văn Thắngen_US
dc.date.accessioned2019-04-25T07:25:37Z-
dc.date.available2019-04-25T07:25:37Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006815-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029318~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58770-
dc.description.abstractLuận văn xác định mức độ liên kết kinh tế giữa các địa phương bằng cách tiếp cận phương pháp hồi quy không gian theo một cách có hệ thống và được tiến hành theo tuần tự. Nghiên cứu sử dụng công cụ đồ họa Mapinfo và kiểm định tương quan không gian giữa các địa phương bằng hệ số Moran’s I về các chỉ tiêu nghiên cứu, kết quả cho thấy tương quan không gian thuận chiều giữa các địa phương tại Việt Nam về quy mô tổng sản phẩm tạo ra trên địa bàn cấp tỉnh (lnGRDP), quy mô tổng vốn đầu tư trong năm (lnCapital), quy mô tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (lnFDI), quy mô dân số trung bình của tỉnh (lnPopulation) và quy mô dân số thành thị (lnUrban). Điều đó đã cho thấy sự cần thiết của công cụ phân tích hồi quy không gian trong đánh giá quan hệ kinh tế ở cấp tỉnh thành, khi các ước lượng OLS với dữ liệu bảng thông thường cho thấy những hạn chế nhất định trong việc đánh giá các quan hệ không gian các biến kinh tế. Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy không gian trong mối quan hệ kinh tế của các địa phương tại Việt Nam với ma trận đường bộ, ma trận tọa độ và ma trận liền kề. Kết quả cho thấy các yếu tố vốn, yếu tố lao động tác động cùng chiều đến quy mô tăng trưởng kinh tế của địa phương đó mà còn có ảnh hưởng cùng chiều đến quy mô kinh tế của các địa phương lân cận. Từ đó, đưa ra các hàm ý chính sách trong xây dựng chính sách kinh tế - xã hội tại các địa phương và vùng kinh tế.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectKinh tế vĩ môen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.subjectMacroeconomics-
dc.subjectVietnam-
dc.titleXác định mức độ liên kết kinh tế giữa các địa phương tại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2017: tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gianen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityStatistics = Thống kêen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.