Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58781
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Văn Nhịen_US
dc.contributor.authorBùi Quang Hùngen_US
dc.date.accessioned2019-04-25T09:21:53Z-
dc.date.available2019-04-25T09:21:53Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherbarcode: 1000007254-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1029637~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58781-
dc.description.abstractPhần lớn các doanh nghiệp Việt Nam, kể cả doanh nghiệp có quy mô lớn đều sử dụng các phần mềm kế toán, chỉ có một số ít sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực như các doanh nghiệp ở nước ngoài. Điều này có thể thấy, phần mềm kế toán đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, nghiên cứu về vai trò của ứng dụng phần mềm kế toán đối hoạt động của doanh nghiệp là cần thiết, xuất phát từ đặc điểm của ứng dụng phần mềm của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nghiên cứu về vai trò của phần mềm kế toán đối với việc thúc đẩy hoạt động kế toán, từ đó làm gia tăng năng lực phản ứng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.Trên cơ sở các nghiên cứu trên thế giới về vai trò của công nghệ thông tin đối với hoạt động của doanh nghiệp, hoạt động kế toán và kết quả nghiên cứu từ các chuyên gia và 401 các doanh nghiệp Việt Nam, luận án đã khám phá các khái niệm về chất lượng phần mềm kế toán, lợi ích kế toán khi ứng dụng phần mềm, hoạt động kế toán quản trị, năng lực phản ứng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam. Luận án cũng đã xây dựng và kiểm định các lý thuyết về mối quan hệ giữa chất lượng phần mềm kế toán với lợi ích kế toán, hoạt động kế toán quản trị, năng lực phản ứng và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả của luận án cũng gợi ý 1 số nội dung cần thiết liên quan đến việc ứng dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam.en_US
dc.format.medium179 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectPhần mềm kế toánen_US
dc.subjectHệ thống thông tin kế toánen_US
dc.subjectAccounting, Accounting softwareen_US
dc.subjectAccounting information systemsen_US
dc.titleNghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng phần mềm kế toán với hoạt động kế toán, năng lực phản ứng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Namen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeDissertations-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.