Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58795
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Viên Thế Giangen_US
dc.contributor.authorDương Thị Hồng Thùyen_US
dc.date.accessioned2019-05-16T10:09:02Z-
dc.date.available2019-05-16T10:09:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007600-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029478~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58795-
dc.description.abstractTác giả trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề y tư nhân. Tiếp đó, tác giả phân tích thực trạng xử lý vi phạm đối với hoạt động hành nghề y tư nhân theo pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở rút ra các bất cập, hạn chế trong thực tiễn, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề y tư nhân ở Việt Nam hiện nay.en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectY tếen_US
dc.subjectNghề yen_US
dc.subjectPháp luậten_US
dc.subjectChính sách y tếen_US
dc.subjectMedicineen_US
dc.subjectMedical professionen_US
dc.subjectPháp luật,en_US
dc.subjectMedical policyen_US
dc.titleXử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề y tư nhân theo pháp luật Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law = Luật kinh tếen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.