Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58814
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Văn Hưngen_US
dc.contributor.authorVõ Thế Trang Đềnen_US
dc.date.accessioned2019-05-23T02:16:38Z-
dc.date.available2019-05-23T02:16:38Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007591-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029485~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58814-
dc.description.abstractĐề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu những quy định của pháp luật quy định về hợp đồng tín dụng; làm rõ hơn những vấn đề cơ bản về hợp đồng tín dụng, những giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng, chỉ ra những bất cập của việc thực hiện các quy định pháp luật trong thực tiễn giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng. Từ đó, đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng bằng con đường giải quyết tại tòa án ở Việt Nam hiện nay. Để đạt được mục đích này, luận văn tìm hiểu những nội dung sau: Những quy định cơ bản của pháp luật về hợp đồng tín dụng: khái niệm, đặc điểm, khái niệm về tranh chấp, thẩm quyền giải quyết và các quy định cụ thể trong giải quyết các tranh chấp… Những vụ án tranh chấp cụ thể về tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng cho vay nặng lãi và những bản án đã xét xử tại tòa án nhân dân hai cấp tại tỉnh Bến Tre; Phân tích và làm rõ một số quy định của pháp luật về hợp đồng tín dụng còn vướng mắc, khó khăn áp dụng trong thực tiễn; Tìm hiểu thực tiễn vận dụng pháp luật khi giải quyết về tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre trong những năm gần đây và đưa ra phương hướng và giải pháp nâng cao giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tòa án nhân dân các cấp.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectHợp đồng tín dụngen_US
dc.subjectPháp luậten_US
dc.subjectCredit contractsen_US
dc.subjectLawen_US
dc.titleGiải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tòa án tỉnh Bến Treen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law = Luật kinh tếen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.