Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58826
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Trí Hảoen_US
dc.contributor.authorTrần Bảo Toànen_US
dc.date.accessioned2019-05-23T02:41:18Z-
dc.date.available2019-05-23T02:41:18Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007642-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029579~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58826-
dc.description.abstractNghiên cứu dựa trên số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn 181 người dân trên địa bàn Thành phố Cà Mau bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Kiểm định thang đo với hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha; phân tích nhân tố khám phá EFA; và phân tích mô hình hồi quy đa biến được sử dụng trong phân tích nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiểm định thang đo với hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, với 05 thành phần bao gồm (1) Năng lực cá nhân của người dân; (2) Năng lực của ban chỉ đạo, cán bộ địa phương; (3) Chính sách địa phương, hỗ trợ hoạt động địa phương; (4) Lợi ích cá nhân và xã hội; (5) Nhận thức xã hội đều có độ tin cậy lớn hơn 0,6. Kết quả phân tích mô hình hồi quy đa biến cho thấy sự phù hợp của mô hình lý thuyết. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đối với các nhân tố ảnh hưởng tác động đến sự tham gia của người dân bao gồm tất cả các biến quan sát của 05 nhóm nhân tố trên. Trong đó, nhân tố Nhận thức xã hội có tác động mạnh nhất đến sự tham gia của người dân. Kết quả kiểm định Independent – samples T – test và kiểm định One way ANOVA để làm rõ thêm sự khác biệt về mức độ tham gia của người dân phân theo nhóm giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, hộ gia đình chính sách và thu nhập. Theo đó, chỉ có biến nghề nghiệp là có ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong việc xây dựng phường văn minh đô thị tại Thành phố Cà Mau.en_US
dc.format.medium76 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhát triển đô thị bền vữngen_US
dc.subjectSự tham gia của người dân-
dc.subjectXây dựng đô thị-
dc.subjectSustainable urban development-
dc.subjectCitizen participation-
dc.titleSự tham gia của người dân trong xây dựng phường văn minh đô thị tại Thành phố Cà Mauen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.