Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58840
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Huỳnh Lợien_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Mộng Điềuen_US
dc.date.accessioned2019-05-23T04:22:33Z-
dc.date.available2019-05-23T04:22:33Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007606-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029491~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58840-
dc.description.abstractĐề tài nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến áp dụng hệ thống kếtoán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa. Mức độ tác động của từng nhân tố đến áp dụng hệ thống kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động. Đưa ra các hàm ý chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa triển khai thành công hệ thống kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động. Luận văn sử dụng các phương pháp: Tổng hợp các kết quả từ nghiên cứu trên thế giới và trong nước. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính là xin ý kiến chuyên gia để xác định các nhân tố tác động. Bằng phương pháp định lượng kiểm định lại mô hình và tìm ra mức độ tác động của từng nhân tố lên mô hình. Kết quả xác định được sáu nhân tố tác động và mức độ tác động của từng nhân tố như sau: Sự ủng hộ của ban giám đốc (21.73%), Lợi thế tương đối (21.41%), Sự đa dạng sản phẩm (20.21%), Trình độ nhân viên kế toán (13.39%), Qui mô doanh nghiệp (12.75%), Tầm quan trọng thông tin kế toán chi phí (10.51%).Nghiên cứu góp phần hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa áp dụng tốt hệ thống kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp. Cung cấp một phần tư liệu cho các nghiên cứu về hệ thống kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động trong tương lai. Ngoài ra, nghiên cứu còn có một số hạn chế như: thực hiện trên phạm vi hẹp, còn nhiều nhân tố chưa được xét đến. Và đó cũng chính là hướng nghiên cứu cho tương lai.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán chi phíen_US
dc.subjectCost accountingen_US
dc.titleCác nhân tố tác động đến áp dụng hệ thống kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (Abc – Activity Basedcosting) của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ trên địa bàn TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.