Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58841
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Giápen_US
dc.contributor.authorTrương Đắc Lilen_US
dc.date.accessioned2019-05-23T04:23:44Z-
dc.date.available2019-05-23T04:23:44Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007621-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029507~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58841-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự hài lòng người lao động trong doanh nghiệp thủy sản ở Cà Mau đối với hoạt động công đoàn; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của công nhân với hoạt động Công đoàn tại các doanh nghiệp thủy sản ở Cà Mau. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn, nguồn thông tin có sẵn trong là các dữ liệu thứ cấp được xác định thông qua các thống kê và phân tích hàng năm của tổ chức công đoàn. Nguồn thông tin bên ngoài lấy từ tài liệu, sách báo, tạp chí, internet…về các vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu. Các số liệu đều được tổng hợp, phân tích, so sánh chuyên sâu. Sự hài lòng của công nhân với hoạt động Công đoàn trong doanh nghiệp thủy sản ở Cà Mau chịu tác động lớn nhất bởi các yếu tố Sự hài lòng về công việc, kế đến là nhân tố Môi trường, điều kiện làm việc, tiếp nữa là nhân tố Tiền lương và phụ cấp, tiếp theo là nhân tố Triển vọng phát triển của tổ chức Công đoàn và cuối cùng là Đào tạo và huấn luyện. Kết luận của nghiên cứu này không phải là một khám phá mang tính cách mạng, tuy nhiên kết quả nghiên cứu cũng đã phát hiện ra một số điểm đáng quan tâm cho và làm cơ sở để tác giả đưa ra những kiến nghị cho tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thủy sản tại Cà Mau.en_US
dc.format.medium76 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCông đoànen_US
dc.subjectLabor unionsen_US
dc.titleĐánh giá sự hài lòng của công nhân với hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp thủy sản ở Cà Mauen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.