Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58848
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Việten_US
dc.contributor.authorĐoàn Thị Thảo Nguyênen_US
dc.date.accessioned2019-05-23T06:28:30Z-
dc.date.available2019-05-23T06:28:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherbarcode: 1000006723-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1029502~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58848-
dc.description.abstractTác giả tổng kết các lý thuyết và trình bày khái quát định nghĩa của các khái niệm, bao gồm: KSNB, Hệ thống KSNB, Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát, Thông tin và truyền thông, Giám sát và Tính hữu hiệu của hệ thống KSNB. Tác giả cũng so sánh sự khác biệt, những thay đổi đáng kể trong báo cáo COSO 1992 và COSO 2013, từ đó lựa chọn COSO 2013 làm nền tảng lý thuyết cơ bản để nghiên cứu về hệ thống KSNB. Ngoài ra, nghiên cứu còn nêu ra những lợi ích và hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc điểm hoạt động kinh doanh đặc thù của một số đơn vị thuộc ngành giải trí ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB. Nghiên cứu định tính sử dụng phương pháp phỏng vấn, thảo luận nhóm để khám phá và hiệu chỉnh thang đo. Nghiên cứu định lượng lần lượt sử dụng phương pháp phân tích và xử lý số liệu Cronbach’s alpha, EFA, CFA và SEM để kiểm định thang đo và sự phù hợp của mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính hữu hiệu của hệ thống KSNB chịu sự ảnh hưởng bởi 5 nhân tố là Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát, Thông tin và truyền thông và Giám sát. Trong đó, nhân tố Đánh giá rủi ro có ảnh hưởng lớn nhất đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB. Kiểm định phân tích ANOVA cho các kết quả như sau: Tính hữu hiệu của hệ thống KSNB giữa thời gian hoạt động của đơn vị không khác nhau, tuy nhiên tính hữu hiệu của hệ thống KSNB giữa các lĩnh vực hoạt động là có khác biệt.en_US
dc.format.medium77 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại một số công ty thuộc ngành giải trí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.