Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58871
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Tấn Phướcen_US
dc.contributor.authorNguyễn Huỳnh Quangen_US
dc.date.accessioned2019-06-13T02:05:44Z-
dc.date.available2019-06-13T02:05:44Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007386-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029682~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58871-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm xác định và đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các Ngân hàng Thương mai Cổ phần Việt Nam. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 thành phần có ý nghĩa thống kê hay nói cách khác là có 5 thành phần với 23 biến quan sát là có ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng tại các Ngân hàng Thương mai Cổ phần tại Việt Nam. Nghiên cứu này đã đem lại kết quả nhất định trong việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng. Từ đó, các ngân hàng có thể đưa ra chiến lược nhằm thúc đẩy mảng thẻ tín dụng của ngân hàng mình, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút thêm nhiều khách hàng.en_US
dc.format.medium49 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectDịch vụ khách hàng-
dc.subjectThẻ tín dụng-
dc.subjectThẻ tín dụng ngân hàng-
dc.subjectBanking-
dc.subjectCustomer services-
dc.subjectCredit cards-
dc.subjectBank credit cards-
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.