Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58889
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Huyềnen_US
dc.contributor.authorChu Trần Minh Nguyệten_US
dc.date.accessioned2019-06-13T03:34:36Z-
dc.date.available2019-06-13T03:34:36Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007406-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029731~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58889-
dc.description.abstractLập ngân sách trung hạn với các công cụ cụ thể, thường được gọi là khung chi tiêu trung hạn đang trở thành yếu tố quan trọng trong quản lý ngân sách nhằm đạt được hiệu quả tài khoá. Để nghiên cứu tác động của việc lập ngân sách theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn đến hiệu quả tài khoá, tác giả sử dụng dữ liệu của 31 quốc gia châu Á trong giai đoạn 2005 – 2017 bằng phương pháp D-GMM. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc áp dụng khuôn khổ chi tiêu trung hạn cải thiện cân bằng tài khoá tổng thể của chính quyền trung ương là 8,528% và cải thiện hiệu quả hoạt động là 0,00287 điểm hiệu quả. Như vậy, việc lập ngân sách theo MTEF đã góp phần cải thiện kỷ luật tài khoá tổng thể và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, bài nghiên cứu chưa đưa ra được bằng chứng về tác động của MTEF đến cải thiện phân bổ các nguồn lực tài chính theo các mục tiêu phù hợp với thứ tự ưu tiên. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện việc quản lý, sử dụng ngân sách đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội.en_US
dc.format.medium51 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi tiêu côngen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.subjectPublic Expendituresen_US
dc.titleKhuôn khổ chi tiêu trung hạn và hiệu quả tài khoá – Bằng chứng thực nghiệm tại các nước Châu Á giai đoạn 2005 - 2017en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.