Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58893
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Phúc Sinhen_US
dc.contributor.authorDương Thái Ngọcen_US
dc.date.accessioned2019-06-13T03:39:23Z-
dc.date.available2019-06-13T03:39:23Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007427-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029737~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58893-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận trên cơ sở dồn tích nhằm mục đích giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tác giả đã tập trung hệ thống các lý thuyết nền tảng và phân tích các bài nghiên cứu trên thế giới và trong nước có liên quan về hành vi điều chỉnh lợi nhuận để lựa chọn mô hình nghiên cứu phù hợp. Từ đó, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định lại mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận trên cơ sở dồn tích của các công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các dữ liệu được đưa vào để phân tích hồi quy đa biến dạng Binary Logistic thông qua công cụ SPSS 20.0. Kết quả phân tích hồi quy và kiểm định các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu 5 nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận tại các công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã tìm ra được 3 nhân tố có tương quan ý nghĩa với hành vi điều chỉnh lợi nhuận trên cơ sở dồn tích, đó là nhân tố quy mô công ty, thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và Thời gian hoạt động của công ty. Hai nhân tố còn lại là thay đổi thuế suất và lợi nhuận sau thuế không có ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận xét về mặt ý nghĩa thống kê. Về mặt lý thuyết, nghiên cứu đã xây dựng các giả thuyết và lựa chọn mô hình nghiên nghiên cứu phù hợp từ đó đã xác định được ba nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Về mặt thực tiễn, thông qua việc nghiên cứu 5 nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị về hàm ý quản trị và hàm ý chính sách nhằm hạn chế những hành vi điều chỉnh lợi nhuận có tác động xấu, không tuân thủ quy định pháp luật tạo ra lợi ích nhóm hoặc cá nhân. Từ đó, kiến nghị cơ quan quản lý thuế cấp trên hoàn thiện việc xây dựng một bộ tiêu chí trong kiểm soát hoạt động tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp trong công tác quản lý thuế.en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThuế thu nhập doanh nghiệpen_US
dc.subjectLợi nhuận doanh nghiệpen_US
dc.subjectĐiều chỉnh lợi nhuậnen_US
dc.subjectCorporate income taxen_US
dc.subjectCorporate profitsen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận dựa trên cơ sở dồn tích nhằm mục đích giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tại các công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phướcen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.