Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58896
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Thị Mỹ Hạnhen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Ngân Giangen_US
dc.date.accessioned2019-06-13T03:44:20Z-
dc.date.available2019-06-13T03:44:20Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007423-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029733~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58896-
dc.description.abstractĐối với các doanh nghiệp ngày nay, nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính là yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên việc công bố thông tin sai lệch trên báo cáo thông qua các đợt kiểm tra đã làm cho các nhà đầu tư, người sử dụng mất niềm tin vào sự tin cậy của báo cáo tài chính, đặc biệt báo cáo tài chính giữa niên độ. Báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty được niêm yết (CTNY)ở Việt Nam được lập và công bố theo tiêu chuẩn số 27 được Bộ Tài chính ban hành ngày 15/02/2005 và thông tư 52/2012/TT-BTC (Bộ Tài chính, 2012). đến nay thì việc công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ vẫn tồn tại nhiều sai sót, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu chỉ ra được các nhân tố gây ảnh hưởng đến độ tin cậy của báo cáo tài chính giữa niên độ; việc nghiên cứu về báo cáo tài chính giữa niên độ thì thường có mức độ phức tạp cao hơn, ít thông tin và ít được quan tâm nhiều như báo cáo tài chính năm. Từ các cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu khác liên quan, tác giả đã tiến hành thực hiện nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết thuộc nhóm VN100. Với kích thước mẫu gồm các CTNY thuộc nhóm VN100, được nghiên cứu trong giai đoạn 2016 - 2017. Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm thực hiện thống kê mô tả, phân tích mô hình, kiểm định tương quan chỉ ra được ảnh hưởng của các nhân tố. Mô hình nghiên cứu đưa ra biến phụ thuộc là độ tin cậy và 5 biến độc lập lần lượt là quy mô công ty, lợi nhuận, công ty kiểm toán, tự lực tài chính, đòn bẩy tài chính. Với kết quả nghiên cứu cho thấy có 2 nhân tố ảnh hưởng đến độ tin cậy của báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết thuộc nhóm VN100 là lợi nhuận và đòn bẩy tài chính. Trong đó lợi nhuận có mối quan hệ ngược chiều và đòn bẩy tài chính có mối quan hệ cùng chiều. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến độ tin cậy của báo cáo tài chính giữa niên độ từ đó nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao độ tin cậy của báo cáo tài chính trong tương lai.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBáo cáo tài chínhen_US
dc.subjectFinancial statementsen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến độ tin cậy báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty được niêm yết thuộc nhóm VN100en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.