Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58934
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Sử Đình Thànhen_US
dc.contributor.authorLê Việt Kháien_US
dc.date.accessioned2019-06-13T08:05:47Z-
dc.date.available2019-06-13T08:05:47Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007612-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029537~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58934-
dc.description.abstractTrong phạm vi nghiên cứu của mình, luận văn đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước, quản lý ngân sách nhà nước cấp xã. Từ đó làm cơ sở cho việc nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác quản lý ngân sách trên địa bàn xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi. Tác giả đã phân tích thực trạng công tác quản lý ngân sách xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trong giai đoạn 2015 – 2017, đồng thời phân tích cụ thể công tác dự toán và quyết toán ngân sách của xã năm 2016. Trên cơ sở đó tác giả đã rút ra những kết quả đạt được và những hạn chế của công tác quản lý ngân sách xã Quách Phẩm, làm căn cứ, cơ sở cho việc đề ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách tại xã Quách Phẩm. Luận văn đã đưa ra một số định hướng và giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Những định hướng và giải pháp đưa ra, cũng là yêu cầu khách quan nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã Quách Phẩm, đồng thời thực hiện công tác quản lý ngân sách nhà nước thống nhất trung ương xuống địa phương, nhằm khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng của địa phương, để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, an ninh quốc phòng tại địa phương, phù hợp với quy định của huyện, tỉnh và tuân thủ đúng Luật Ngân sách năm 2015. Kết quả nghiên cứu của luận văn, trước hết góp phần hoàn thiện quản lý ngân sách xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đồng thời cũng có thể làm cơ sở tham khảo cho công tác quản lý ngân sách của các xã khác trên địa bàn huyện, tỉnh, có điều kiện tương đồng xã Quách Phẩm.en_US
dc.format.medium53 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý ngân sáchen_US
dc.subjectBudget managementen_US
dc.titleHoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mauen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.