Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58949
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Ngọc Trangen_US
dc.contributor.authorPhạm Văn Hiệuen_US
dc.date.accessioned2019-06-13T08:24:25Z-
dc.date.available2019-06-13T08:24:25Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007455-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1029757~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58949-
dc.description.abstractLuận văn nhằm phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, đồng thời phân tích tác động của hai loại rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, đồng thời phân tích tác động của hai loại rủi ro này đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, sử dụng phương pháp GMM trong việc phân tích tương quan đồng thời và phương pháp PVAR trong việc phân tích tương quan có độ trễ. Kết quả nghiên cứu cho thấy: rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản không có tương quan đồng thời hoặc tương quan có xét độ trễ; tuy nhiên, cả hai loại rủi ro đồng thời có tác động đến sự ổn định của ngân hàng và tác động này là loại tác động có độ trễ.en_US
dc.format.medium53 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectThanh khoản ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectBank liquidityen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risken_US
dc.titleTác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.