Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58961
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Quyết Thắngen_US
dc.contributor.authorLâm Tuấn Lậpen_US
dc.date.accessioned2019-06-19T01:58:03Z-
dc.date.available2019-06-19T01:58:03Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007402-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029777~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58961-
dc.description.abstractHiện nay, các ngân hàng thương mại đang chú trọng tới phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) nói riêng trên nền tảng công nghệ hiện đại. Bên cạnh những mặt tích cực, dịch vụ NHBL vẫn còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục. Đó là lý do tác giả lựa chọn đề tài này. Mục tiêu trên cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp để phát triển dịch vụ bán lẻ tại Vietcombank Vũng Tàu. Kết hợp bốn phương pháp nghiên cứu vấn đề bao gồm: thống kê mô tả, thống kê so sánh, điều tra khảo sát và phân tích ma trận. Trên cơ sở phân tích nghiên cứu, một bức tranh toàn cảnh về thực trạng cung cấp dịch vụ NHBL của Vietcombank Vũng Tàu được thể hiện rõ, tạo thuận lợi cho việc đánh giá và đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dịch vụ. Tác giả hy vọng đề tài sẽ không chỉ giúp cho Lãnh đạo Vietcombank Vũng Tàu đưa ra các giải pháp để nâng cao được chất lượng dịch vụ NHBL tại đơn vị, mà còn giúp cho các chi nhánh khác trong hệ thống Vietcombank nói riêng và trong toàn ngành nói chung có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình phát triển dịch vị NHBL hiện đại, hội nhập sâu rộng hơn nữa, tiệm cận trình độ phát triển của kinh tế thế giới.en_US
dc.format.medium120 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectNgân hàng thương mại-
dc.subjectChất lượng dịch vụ-
dc.subjectDịch vụ ngân hàng bán lẻ-
dc.subjectBanks-
dc.subjectCommercial banks-
dc.subjectService quality-
dc.subjectRetail banking services-
dc.titleCác giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.