Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59002
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phạm Văn Dượcen_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Huyềnen_US
dc.date.accessioned2019-07-08T03:43:29Z-
dc.date.available2019-07-08T03:43:29Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008121-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029970~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59002-
dc.description.abstractHiện nay các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp thương mại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, chủ yếu tập trung vào xây dựng hệ thống thông tin kế toán tài chính phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế mà chưa thực sự quan tâm đến kế toán quản trị, dẫn đến việc đưa ra chiến lược kinh doanh ít căn cứ vào thông tin do kế toán quản trị cung cấp để phục vụ tình hình kinh doanh, nên có nhiều nguy cơ tụt hậu, không cạnh tranh nổi với các đối thủ do không xây dựng được chính sách giá hợp lý và thiếu tầm nhìn trong quản lý, thậm chí nhiều trường hợp phải đóng cửa, phá sản, từ đó cho thấy tính cấp thiết trong vận dụng KTQT ở các doanh nghiệp này. Bằng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, trong đó phương pháp nghiên cứu định tính được kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng, luận văn xác định các nhân tố và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 6 nhân tố gồm: Quy mô doanh nghiệp; trình độ nhân viên kế toán; công nghệ thông tin; nhận thức nhà quản lý; mức độ cạnh tranh của thị trường; chi phí cho việc tổ chức một hệ thống kế toán quản trị cho doanh nghiệp đều có ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến vận dụng kế toán quản trị trong các DNTM ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể mức độ tác động của các nhân tố như sau: nhân tố có sự ảnh hưởng mạnh nhất đến vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh là Mức độ cạnh tranh của thị trường (  =0.357), tiếp đến là Công nghệ thông tin (  =0.266), Chi phí cho việc tổ chức một hệ thống kế toán quản trị cho doanh nghiệp (  =0.259), Trình độ nhân viên kế toán (  =0.247), Quy mô doanh nghiệp (  =0.224) và cuối cùng là nhân tố Nhận thức nhà quản lý (  =0.187 ). Với mỗi nhân tố tương ứng, tác giả đưa ra từng kiến nghị cụ thể mà doanh nghiệp cần chú ý khi vận dụng kế toán quản trị từ đó góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng kế toán quản trị vào đơn vị. Tác giả cũng chỉ ra những hạn chế trong nghiên cứu này và đưa ra các hướng nghiên cứu mở rộng tiếp theo cho đề tài.en_US
dc.format.medium140 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán quản trịen_US
dc.subjectManagerial accountingen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.