Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59015
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thùy Linhen_US
dc.contributor.authorLê Thị Ninhen_US
dc.date.accessioned2019-07-08T04:06:09Z-
dc.date.available2019-07-08T04:06:09Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008050-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029943~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59015-
dc.description.abstractHiện nay, các ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam có xu hướng đa dạng hóa nguồn thu nhập của mình. Nghiên cứu sự tác động của đa dạng hóa thu nhập đến mức độ rủi ro tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn 2007-2017 có thể cho ta thấy những tác động tích cực cũng như tiêu cực của nó đến hoạt động ngân hàng và nguyên nhân của các vấn đề đang tồn tại. Từ đó, đưa ra những kiến nghị phù hợp nhằm giúp Vietcombank nói riêng và các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nói chung hoàn thiện chính sách phát triển của mình. Với kỳ vọng việc đa dạng hóa thu nhập có thể làm giảm thiểu rủi ro, thời gian qua Vietcombank đã có những hoạt động tăng cường các hoạt động đem về thu nhập ngoài lãi. Tuy nhiên, tác động của đa dạng hóa thu nhập đến mức độ rủi ro còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện các biện pháp đa dạng hóa thu nhập, ngân hàng này xuất hiện một số vấn đề tồn tại gây tác động ngược đến kiểm soát rủi ro. Do vậy, nghiên cứu này xem xét nguyên nhân các vấn đề và đưa ra các giải pháp nhằm giúp ngân hàng này giải quyết các vấn đề tồn tại. Để thực hiện nghiên cứu, tác giả thu nhập dữ liệu từ báo cáo của Vietcombank và 10 NHTM Việt Nam từ năm 2007 đến 2017. Thông qua, việc thống kê mô tả nhằm phân tích thực trạng đa dạng hóa thu nhập và các yếu tố ảnh hưởng đến mối tƣơng quan của đa dạng hóa thu nhập và mức độ rủi ro. Ngoài ra, tác giả sử dụng phương pháp phân tích xu hướng để đánh giá sự biến động của mối tương quan này. Qua nghiên cứu, cho thấy dưới tác động của các yếu tố thị trường cũng như tính quy mô của Vietcombank, việc đa dạng hóa thu nhập có tác động tích cực làm giảm rủi ro tổng thể nhưng lại làm tăng rủi ro hoạt động. Nghiên cứu là cơ sở giúp các nhà quản trị của Vietcombank hay các ngân hàng có mô hình tương tự xem xét các giải pháp về nhân lực, công nghệ và hướng cơ cấu lại danh mục đầu tư hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu đa dạng hóa thu nhập và kiểm soát rủi ro hiệu quả.en_US
dc.format.medium91 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectPhân phối thu nhậpen_US
dc.subjectĐa dạng hóa thu nhậpen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectIncome distributionen_US
dc.subjectIncome diversificationen_US
dc.titleTác động của đa dạng hóa thu nhập đến mức độ rủi ro tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.