Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59022
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Phú Quốcen_US
dc.contributor.authorVõ Thị Ánh Đàoen_US
dc.date.accessioned2019-07-08T04:23:28Z-
dc.date.available2019-07-08T04:23:28Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008056-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029937~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59022-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Kế thừa các nghiên cứu của Rahman và Reja (2015) và nghiên cứu của Trần Việt Dũng (2014) trong xây dựng và kiểm định mô hình. Sử dụng dữ liệu của 20 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2010-2017, gồm 160 quan sát với biến phụ thuộc đo lường khả năng sinh lời là ROA, ROE, biến độc lập giải thích là tỷ lệ sở hữu của nhà nước, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài và tỷ lệ sở hữu của cổ đông tổ chức, ngoài ra còn một số biến kiểm soát vi mô, vĩ mô cũng được thêm vào mô hình. Luận văn sử dụng dữ liệu bảng được hồi quy theo hai phương pháp: tác động cố định và tác động ngẫu nhiên để lựa chọn phương pháp phù hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy sở hữu nhà nước có tác động cùng chiều lên ROE, sở hữu tổ chức có tác động cùng chiều lên ROA và ROE, biến sở hữu nước ngoài không có ý nghĩa thống kê. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam tác giả đưa ra một số gợi ý, khuyến nghị về cấu trúc sở hữu phù hợp nhằm góp phần tăng cường hiệu quả, cải thiện khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectLợi nhuậnen_US
dc.subjectLợi nhuận ngân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectProfiten_US
dc.subjectBank profiten_US
dc.titleTác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.