Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59037
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Đình Thọen_US
dc.contributor.authorLê Quang Bìnhen_US
dc.date.accessioned2019-07-08T08:21:08Z-
dc.date.available2019-07-08T08:21:08Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008133-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029999~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59037-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm khám phá mối quan hệ giữa các thành phần của giá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng, cũng như kiểm tra vai trò điều tiết của năm đặc điểm tính cách khách hàng lên các mối quan hệ này trong lĩnh vực siêu thị bán lẻ tại Việt Nam. Nghiên cứu đã phát triển và kiểm định thang đo lường cũng như xây dựng một mô hình lý thuyết thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần của giá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng với biến điều tiết là tính cách của khách hàng. Dựa vào các lý thuyết đã có của các nghiên cứu trước trên thế giới và Việt Nam. Một mô hình lý thuyết được đề xuất cùng với thang đo các khái niệm nghiên cứu trong mô hình. Một nghiên cứu định tính được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm điều chỉnh, bổ sung các biến quan sát của các thang đo. Một nghiên cứu định lượng sơ bộ với kích cỡ mẫu 389 người tiêu dùng được thực hiện để đánh giá sơ bộ thang đo và một nghiên cứu định lượng chính thức với cỡ mẫu 1087 người tiêu dùng để kiểm định lại lần nữa thang đo, kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu đề xuất. Kết quả kiểm định các mô hình đo lường cho thấy các thang đo đều đạt được độ tin cậy và giá trị. Kết quả này bổ sung thêm vào hệ thống thang đo trong lĩnh vực nghiên cứu đã có một hệ thống thang đo các thành phần giá trị khách hàng, chất lượng sống người tiêu dùng và tính cách khách hàng tại thị trường Việt Nam, qua đó giúp các đơn vị nghiên cứu thị trường, các nhà quản trị tiếp thị ứng dụng thang đo lường này để tiến hành đo lường trong các lĩnh vực tại thị trường Việt Nam. Kết quả cũng cho thấy mô hình lý thuyết đề xuất phù hợp với dữ liệu thị trường và tám giả thuyết đề xuất được chấp nhận. Trong đó, giá trị thương hiệu tác động trực tiếp và có ý nghĩa đến giá trị cảm nhận và giá trị mối quan hệ, giá trị cảm nhận là thành phần trung gian giữa giá trị thương hiệu và giá trị mối quan hệ và tác động trực tiếp và có ý nghĩa đến giá trị mối quan hệ, giá trị mối quan hệ và giá trị cảm nhận tác động trực tiếp và có ý nghĩa đến chất lượng sống người tiêu dùng siêu thị bán lẻ. Đặc điểm tính cách dễ chịu của khách hàng tác động có ý nghĩa điều tiết lên mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận và chất lượng sống người tiêu dùng. Đặc điểm tính cách tận tâm và dễ chịu của khách hàng tác động có ý nghĩa điều tiết lên mối quan hệ giữa giá trị mối quan hệ và chất lượng sống người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung vào lý thuyết giá trị khách hàng, chất lượng sống người tiêu dùng và tính cách khách hàng đã có thông qua mô hình nghiên cứu trong lĩnh vực siêu thị bán lẻ tại Việt Nam. Kết quả này cũng giúp cho các nhà quản lý tiếp thị hiểu hơn về các thành phần giá trị khách hàng, tích cách khách hàng nhằm vận dụng vào các chương trình tiếp thị và quản lý có hiệu quả để nâng cao giá trị khách hàng cho doanh nghiệp và chất lượng sống người tiêu dùng, góp phần tăng doanh thu và lời nhuận cho doanh nghiệp.en_US
dc.format.medium232 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectNghiên cứu khách hàngen_US
dc.subjectGiá trị khách hàngen_US
dc.subjectChất lượng sống người tiêu dùngen_US
dc.subjectCustomer researchen_US
dc.subjectCustomer valueen_US
dc.titleGiá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng: nghiên cứu trường hợp lĩnh vực siêu thị bán lẻ tại Việt Namen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityBusiness Administration = Quản trị kinh doanhen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeDissertations-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.