Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59047
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Lâm Tịnhen_US
dc.contributor.authorVõ Thị Tuyết Maien_US
dc.date.accessioned2019-07-11T03:29:20Z-
dc.date.available2019-07-11T03:29:20Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode:1000008179-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030054~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59047-
dc.description.abstractĐề tài “Giải pháp nâng cao sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại Công ty Pfizer Việt Nam” được thực hiện với mục tiêu: xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại Công ty Pfizer Việt Nam; đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại công ty Pfizer Việt Nam; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại Công ty Pfizer Việt Nam. Hiện tại chưa có một nghiên cứu nào về Sự gắn bó của nhân viên được thực hiện tại công ty Pfizer. Nghiên cứu tham khảo các mô hình về sự gắn bó của nhân viên với tổ chức trong và ngoài nước, kế thừa mô hình nghiên cứu đã được điều chỉnh và kiểm định trong điều kiện Việt Nam để đề xuất mô hình nghiên cứu cho Công ty Pfizer Việt Nam. Kết hợp nghiên cứu định tính: phỏng vấn 20 ý kiến 20 nhân viên, phỏng vấn tay đôi 17 nhân viên, phỏng vấn nhóm 9 nam nhân viên và nhóm 9 nữ nhân viên và nghiên cứu định lượng sơ bộ 150 nhân viên, tác giả xây dựng mô hình gồm 7 yếu tố độc lập ảnh hưởng đến sự gắn bó phù hợp với thực tế công ty Pfizer. Nghiên cứu định lượng chính thức thực hiện trên 294 nhân viên, là cơ sở để phân tích thực trạng gắn bó của nhân viên với công ty Pfizer. Nghiên cứu đã tìm thấy và xác định được 7 yếu tố độc lập ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với công ty Pfizer lần lượt là: (1) Đào tạo và thăng tiến; (2) Lương thưởng và phúc lợi; (3) Môi trường làm việc; (4) Khả năng lãnh đạo; (5) Quan hệ với đồng nghiệp; (6) Đặc điểm công việc; (7) Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh. Kết quả nghiên cứu được sử dụng làm cơ sở để phân tích, đo lường và đánh giá thực trạng gắn bó của nhân viên theo từng yếu tố ảnh hưởng. Sau khi phân tích thực trạng, phỏng vấn nhân viên để tìm nguyên nhân, tác giả đã đề xuất các giải pháp nâng cao sự gắn bó của nhân viên với công ty trong thời gian tới. Từ phân tích thực trạng, ghi nhận thêm ý kiến từ các trưởng bộ phận, học tập đối thủ cạnh tranh và tham khảo lý thuyết liên quan, 7 nhóm giải pháp được đề xuất tương ứng với 7 yếu tố độc lập: (1) Hoàn thiện hệ thống đào tạo, xây dựng lộ trình thăng tiến; (2) Điều chỉnh mức lương cơ bản và mức tăng lương, đa dạng hóa chính sách phúc lợi, xây dựng khung thưởng công bằng, rõ ràng; (3) Xây dựng môi trường giao tiếp thẳn thắn, cởi mở, phân công quyền hạn trách nhiệm rõ ràng dựa trên bảng mô tả công việc; (4) Gia tăng khả năng quản lý hiệu quả của lãnh đạo; (5) Tăng cường mối quan hệ thiện chí, hợp tác giữa các nhân viên bằng các quy trình làm việc hiệu quả; (6) Xây dựng mô tả công việc chi tiết; (7) Gia tăng nhận thức của nhân viên về trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng cả về lý thuyết và thực tiễn. Về mặt lý thuyết, kết quả nghiên cứu giúp điều chỉnh thang đo Sự gắn bó của nhân viên với tổ chức theo điều kiện kinh tế Việt Nam. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khách quan giúp Ban lãnh đạo hiểu được thực trạng gắn bó, mức độ tác động của các yếu tố. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với Công ty, giúp công ty nhận biết được thứ tự ưu tiên của các giải pháp để phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.en_US
dc.format.medium175 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectTinh thần của nhân viênen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectEmployee motivationen_US
dc.subjectEmployee moraleen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại Công ty Pfizer Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.