Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59114
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phạm Xuân Lanen_US
dc.contributor.authorPhạm Lê Hằngen_US
dc.date.accessioned2019-08-01T02:38:36Z-
dc.date.available2019-08-01T02:38:36Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008252-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030160~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59114-
dc.description.abstractNghiên cứu này mang tính chất của một đề án kinh doanh thực tế , được triển khai nhằm mục đích xây dựng chiến lược phù hợp cho công ty đến năm 2023 , đạt được những bước tiến đáng kể trên thị trường ngành, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh cho công ty và đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Đề tài sử dụng các thông tin thứ cấp từ sách, báo, các báo cáo tài chính , báo cáo nhân sự của công ty kết hợp với sử dụng bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp các cán bộ trong công ty góp phần làm cho đề tài nghiên cứu thực tế và hữu dụng hơn. Đồng thời sử dụng các lý thuyết và các ma trận EFE, IFE hỗ trợ cho việc phân tích môi trường bên ngoài và bên trong. Bên cạnh đó , việc sử dụng ma trận CPM nhằm so sánh với các công ty cạnh tranh trong ngành, từ đó nhận định được mặt mạnh, yếu trong lĩnh vực kinh doanh. Kết hợp sử dụng ma trận SWOT, QSPM đưa ra những kết hợp giữa các yếu tố để hình thành các nhóm chiến lược SO, ST, WO, WT, từ đó lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp nhất dành cho công ty. Trên cơ sở đó , tiến hành đưa ra các giải pháp và các chiến lược cấp chức năng được thực hiện song song với việc theo đuổi chiến lược lâu dài.en_US
dc.format.medium148 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectHoạch định chiến lượcen_US
dc.subjectStrategic planningen_US
dc.titleXây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Xuất nhập khẩu ngành in TP.HCM đến năm 2023en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.