Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59119
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hà Xuân Thạchen_US
dc.contributor.authorTrương Khánh Phươngen_US
dc.date.accessioned2019-08-01T02:48:46Z-
dc.date.available2019-08-01T02:48:46Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008257-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030164~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59119-
dc.description.abstractMục đích của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố. Tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng dựa trên độ tin cậy của Cronbach 's Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy bội. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ ảnh hưởng của cá nhân tố đến sự hữu hiệu của HTKSNB trong các DNBH PNT tại Việt Nam giảm dần theo thứ tự sau: Đánh giá rủi ro; Hoạt động kiểm soát; Thông tin truyền thông; Công nghệ thông tin; Môi trường kiểm soát và Giám sát. Trong đó, Công nghệ thông tin là nhân tố mà tác giả muốn phát triển trong nghiên cứu. Và thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp phi nhân thọ ở Việt Nam tương ứng với từng nhân tố đã đề cập.en_US
dc.format.medium106 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.