Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59130
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lý Thị Minh Châuen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thủyen_US
dc.date.accessioned2019-08-13T01:25:44Z-
dc.date.available2019-08-13T01:25:44Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008230-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030090~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59130-
dc.description.abstractĐề tài nhằm: (1) xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của nhân viên đối với sự thay đổi của tổ chức; (2) xác định mức độ quan trọng của từng yếu tố tác động đến thái độ của nhân viên đối với sự thay đổi của tổ chức; (3) đề xuất một số hàm ý quản trị được rút ra từ kết quả nghiên cứu nhằm ổn định và tạo sự tích cực trong thái độ của nhân viên đối với sự thay đổi tổ chức. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu định tính nhằm làm rõ, hiệu chỉnh các thang đo và bổ sung các yếu tố tác động đến thái độ của nhân viên đối với sự thay đổi của tổ chức, mục tiêu là tìm ra thang đo cuối cùng cho nghiên cứu định lượng sau này; sử dụng phương pháp phỏng nhóm. Nghiên cứu định lượng sử dụng phần mềm SPSS và Amos để kiểm tra độ phù hợp của mô hình; điều chỉnh mô hình nghiên cứu phù hợp với yếu tố thái độ của nhân viên đối với sự thay đổi của tổ chức; đưa ra kết quả mô hình nghiên cứu và đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả sự thay đổi của tổ chức. Kết quả nghiên cứu thu được 8 giả thuyết được chấp nhận, với bảy nhân tố: tâm điểm kiểm soát, tự tin vào năng lực, sự hỗ trợ của quản lý, sự tham gia, thông tin về sự thay đổi, sự hỗ trợ của tổ chức, sự gắn kết với đồng nghiệp, có ảnh hưởng tích cực đến nhân tố thái độ của nhân viên đối với sự thay đổi tổ chức; riêng nhân tố “đánh giá sự đe dọa” ảnh hưởng tiêu cực đến nhân tố thái độ của nhân viên đối với sự thay đổi tổ chức. Với biến nhân khẩu học thì có sự khác biệt về thái độ của nhân viên đối với sự thay đổi tổ chức giữa các nhóm nhân viên có nơi làm việc, nhóm tuổi, kinh nghiệm làm việc khác nhau. Về mặt thực tiễn, kết quả của nghiên cứu cũng đưa ra những hàm ý về quản trị để ổn định thái độ của nhân viên khi có thay đổi nhằm triển khai những biện pháp thiết thực để đảm bảo hệ thống của tổ chức sau khi thay đổi sẽ vận hành một cách tốt nhất không chỉ trong ngành bán lẻ mà còn ở các ngành khác.en_US
dc.format.medium253 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThay đổi tổ chứcen_US
dc.subjectThái độ nhân viênen_US
dc.subjectOrganizational changeen_US
dc.subjectEmployee's attitudesen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của nhân viên đối với sự thay đổi của tổ chức: trường hợp các doanh nghiệp ngành bán lẻ tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.