Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59152
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Hữu Lamen_US
dc.contributor.authorLê Thị Hồng Phượngen_US
dc.date.accessioned2019-08-16T07:48:50Z-
dc.date.available2019-08-16T07:48:50Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008509-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030396~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59152-
dc.description.abstractNghiên cứu này dựa trên cơ sở lý thuyết về hành vi công dân tổ chức và các kết quả nghiên cứu có sẵn của các nhà khoa học trên thế giới về đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro hoạt động. Tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu bằng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng theo số liệu thu thập bằng phiếu khảo sát. Những thông tin thu thập từ phiếu khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS thông qua việc phân tích thống kê mô tả, kiểm định thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố (EFA), kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả làm việc của nhân viên tại Công Ty Cổ phần Quốc Tế Truyền Thông IMC thông qua phân tích hồi quy (OLS). Kết quả phân tích cho thấy kết quả làm việc của nhân viên (Đóng góp vào hoạt động công ty, Phát triển bản thân, Chất lượng công việc) phụ thuộc vào nhân tố Tận tình, Cao thượng, Lịch thiệp, Phẩm hạnh nhân viên, Lương tâm (Các thành phần của hành vi công dân tổ chức). Đây là cơ sở để tác giả đề xuất các giải pháp, định hướng hành vi công dân tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên tại Công ty. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu có thể được triển khai và áp dụng rộng rãi với nhiều tổ chức khác.en_US
dc.format.medium171 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectHành vi tổ chứcen_US
dc.subjectHành vi công dân tổ chứcen_US
dc.subjectOrganizational behavioren_US
dc.subjectOrganizational citizenship behaviorsen_US
dc.titleHành vi công dân tổ chức ảnh hưởng đến kết quả làm việc: nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông IMCen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấpen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.