Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59166
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Quang Thuen_US
dc.contributor.authorTrần Nguyễn Khánh Hảien_US
dc.date.accessioned2019-08-26T03:08:39Z-
dc.date.available2019-08-26T03:08:39Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008529-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030435~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59166-
dc.description.abstractNghiên cứu này áp dụng lý thuyết bộ ba cốt lõi bền vững (TBL), lý thuyết nhận dạng xã hội, lý thuyết tiếp thị mối quan hệ trong việc đo lường tác động của CSR đối với nhận diện thương hiệu, chất lượng mối quan hệ khách hàng và kết quả của các mối quan hệ: ý định chuyển đổi thương hiệu trong nền kinh tế chuyển đổi Việt Nam. Nghiên cứu này đã chứng minh tác động tích cực của CSR đến chất lượng mối quan hệ thương hiệu khách hàng. Đồng thời, nó đã chỉ ra vai trò của chất lượng mối quan hệ thương hiệu - khách hàng đối với sự tương tác giữa CSR và ý định chuyển đổi thương hiệu trong thị trường tiêu dùng tại Việt Nam. Nó cũng giúp các nhà quản lý và tiếp thị hiểu rõ lợi ích của các hoạt động CSR. CSR làm cho khách hàng tự tin hơn, hài lòng hơn, cam kết hơn và giảm thiểu ý định thương hiệu. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy nhận thức của khách hàng về CSR. Từ đó, doanh nghiệp sẽ đưa ra các kế hoạch, chương trình và hành động phù hợp của CSR để giảm bớt ý định chuyển đổi thương hiệu.en_US
dc.format.medium305 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệpen_US
dc.subjectQuan hệ khách hàngen_US
dc.subjectThương hiệuen_US
dc.subjectSocial responsibility of businessen_US
dc.subjectCSRen_US
dc.subjectCorporate social responsibilityen_US
dc.subjectConsumer relationsen_US
dc.titleTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng và ý định chuyển đổi thương hiệu trong thị trường hàng tiêu dùng ở Việt Namen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityBusiness Administration = Quản trị kinh doanhen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeDissertations-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.