Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59200
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Thanh Hảien_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Pháten_US
dc.date.accessioned2019-09-03T06:50:35Z-
dc.date.available2019-09-03T06:50:35Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008549-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030449~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59200-
dc.description.abstractHệ thống kiểm soát nội bộ được xây dựng trong các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại, ngành sản xuất giấy sinh hoạt có xu hướng phát triển mạnh nhưng trong những năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH New Toyo Pulppy chưa thực sự hiệu quả, doanh thu không cao và hệ thống kiểm soát nội bộ vận hành còn nhiều thiếu sót. Mục tiêu của việc nghiên cứu để hoàn thiện và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh. Đồng thời, bài nghiên cứu cũng đề ra các giải pháp giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn, hạn chế những rủi ro, gian lận, tăng doanh thu đạt được hiệu quả kinh doanh. Tác giả sử dụng phương pháp điều tra, thu thập dữ liệu, đưa ra câu hỏi khảo sát để tìm hiểu thực trạng và kiểm chứng nguyên nhân thực sự tồn tại ở công ty. Qua bài nghiên cứu tác giả thấy công ty đã xây dựng các quy trình thực hiện khá tốt, nhưng việc nhận diện và đánh giá rủi ro, giám sát chưa được chú trọng. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động dẫn đến doanh thu không đạt, hiệu quả kinh doanh thấp. Ngoài ra, bài nghiên cứu này cũng giúp ban giám đốc có cái nhìn rõ rệt về hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty và hiểu biết hơn về tầm quan trọng của nó để tạo kiến thức nền tảng về quản lý kinh doanhen_US
dc.format.medium141 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH New Toyo Pulppy Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.