Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59205
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Ngọc Dungen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Như Ngọcen_US
dc.date.accessioned2019-09-03T07:00:54Z-
dc.date.available2019-09-03T07:00:54Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008574-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030470~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59205-
dc.description.abstractĐổi mới đơn vị sự nghiệp y tế công lập là một nhiệm vụ cấp bách và lâu dài ở nước ta. Tuy đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng nhìn chung các đơn vị sự nghiệp y tế vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém, chưa phát huy hết vai trò, vị thế và tiềm năng. Đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình mua sắm tài sản công tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Phía Nam Bình Thuận”, tác giả muốn ngăn chặn các sai phạm trong quy trình mua sắm tài sản công và nâng cao hiệu quả hoạt động của quản lý tài chính. Bằng phương pháp định tính, nhấn mạnh vào phỏng vấn, kết quả đã cho thấy rằng bệnh viện chưa chú trọng đến các thành phần trong kiểm soát nội bộ quy trình mua sắm tài sản công đặc biệt môi trường kiểm soát. Với kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra những giải pháp để nâng cao quy trình mua sắm tài sản công nhằm tăng chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Phía Nam Bình Thuận.en_US
dc.format.medium101 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHệ thống kiểm soát nội bộen_US
dc.subjectMua sắm tài sản côngen_US
dc.subjectInternal control systemen_US
dc.subjectPublic asset procurementen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình mua sắm tài sản công tại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực phía Nam Bình Thuậnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.