Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59302
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Vĩnh Triểnen_US
dc.contributor.authorVũ Thị Tuyết Nhungen_US
dc.date.accessioned2019-09-11T03:53:23Z-
dc.date.available2019-09-11T03:53:23Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008607-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030535~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59302-
dc.description.abstractLuận văn nhằm xác định về các loại văn hóa tổ chức có tác động đến động lực phụng sự công của công chức UBND Quận 3; qua đó, xác định mức độ tác động của các loại văn hóa tổ chức đến động lực phụng sự công của công chức UBND Quận 3. Dựa trên tham khảo các nghiên cứu trước đây, đồng thời thực hiện thảo luận nhóm các công chức công tác tại UBND Quận 3 để hiệu chỉnh thang đo, thiết kế bảng hỏi sử dụng cho nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu chính thức được thực hiện theo phương pháp định lượng, sử dụng bảng hỏi để khảo sát trong đội ngũ công chức hiện đang công tác tại UBND Quận 3. Sau khi khảo sát sẽ tiến hành kiểm tra, thống kê, phân tích, đánh giá dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các yếu tố thành phần của các loại văn hóa ảnh hưởng đến động lực phụng sự của công chức đang làm việc tại UBND Quận 3, giải quyết được mục tiêu nghiên cứu đặt ra. Nghiên cứu cũng khẳng định được nội dung hỗ trợ từ cơ sở lý thuyết là hoàn toàn phù hợp với người lao động tron khu vực công ở địa bàn Quận 3. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy các yếu tố tác động đến động lực phụng sự công của công chức Quận 3 theo mức độ tác động từ mạnh đến yếu lần lượt là: văn hóa phát triển, văn hóa hợp lý, văn hóa thứ bậc, văn hóa nhóm.en_US
dc.format.medium91 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCông chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectCivil servantsen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.titleTác động của văn hóa tổ chức đến động lực phụng sự công của công chức Ủy ban nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (Excutive of Master Public Management) = Quản lý công điều hành cao cấp (EMPM)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.