Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59305
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Hữu Lamen_US
dc.contributor.authorVõ Thanh Điềnen_US
dc.date.accessioned2019-09-11T04:07:16Z-
dc.date.available2019-09-11T04:07:16Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008617-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030529~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59305-
dc.description.abstractCấp phường là cấp chính quyền thấp nhất, trực tiếp tiếp xúc, trao đổi và làm việc, với người dân thuộc các tầng lớp dân cư với nhiều trình độ khác nhau với vô vàn tình huống phức tạp phát sinh cần được xử lý ngay song lại chưa thể có được hướng dẫn trong bất kỳ một văn bản nào. Điều này đòi hỏi các công chức cấp phường phải dày dặn kinh nghiệm, vận dụng các kỹ năng, kỹ xảo một cách linh hoạt trong việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết các vụ việc phát sinh thành công như ý. Bên cạnh việc nắm vững chuyên môn thì kinh nghiệm thực tiễn cùng với sự tự tin, sáng tạo trong quá trình giải quyết, xử lý công việc cho người dân là cần thiết nhất trong thời đại ngày nay. Tuy nhiên, làm sao để các công chức cấp phường mạnh dạn sáng tạo, tích cực tham mưu cho lãnh đạo khi mà công chức trong lĩnh vực công vẫn được xem là có sức ỳ rất lớn. Và vấn đề được đặt ra là, phong cách của nhà lãnh đạo có tác động tới sự sáng tạo của công chức cấp phường hay không? Nếu có thì mức tác động phong cách của nhà lãnh đạo tới sự sáng tạo trong công việc của công chức cấp phường như thế nào? Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn vấn đề: “Tác động của lãnh đạo mới về chất đến sự sáng tạo của công chức cấp phường trên địa bàn quận Tân Phú” làm đề tài thạc sĩ quản lý công với mong muốn sẽ giúp các cấp lãnh đạo ngày càng quan tâm hơn nữa tới phong cách của nhà lãnh đạo nhằm tăng cường sự sáng tạo của đội ngũ công chức phường nói chung và trên địa bàn của quận Tân Phú nói riêng. Đề tài được thực hiện nhằm phân tích mức độ tác động các thành phần của lãnh đạo mới về chất đến sự sáng tạo của đội ngũ công chức cấp phường tại quận Tân Phú. Trên cơ sở đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường sự sáng tạo của đội ngũ công chức cấp phường tại quận Tân Phú. Nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 phương pháp: Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Khảo sát 160 công chức phường, số liệu sau khi thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0 với các kỹ thuật phân tích và kiểm định: độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy, kiểm định T và kiểm định ANOVA. Kết quả nghiên cứu cung cấp cho nhà quản lý các phường địa bàn quận Tân Phú những góc nhìn mới về công tác lãnh đạo, giúp cho các nhà quản lý hiểu được nhân viên của mình, nhận dạng được các thành tố của lãnh đạo mới về chất tác động đến sự sáng tạo của công chức cấp phường. Từ đó, các phường trên địa bàn quận Tân Phú sẽ có định hướng, kế hoạch và các biện pháp tốt hơn nhằm nâng cao khả năng quản lý và sự sáng tạo của người lao động trong nội bộ tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Để tăng cường sự sáng tạo của đội ngũ công chức cấp phường tại quận Tân Phú, theo tác giả các nhà lãnh đạo tại quận Tân Phú cần phải tập trung nguồn lực để cải thiện các yếu tố của lãnh đạo mới về chất tác động đến sự sáng tạo của công chức cấp theo thứ tự ưu tiên lần lượt là: (1) Lãnh đạo bằng sự quan tâm đến từng cá nhân; (2) Lãnh đạo bằng sự kích thích trí tuệ; (3) Lãnh đạo bằng sự truyền cảm hứng; (4) Lãnh đạo bằng ảnh hưởng phẩm chất; (5) Lãnh đạo bằng ảnh hưởng hành vi.en_US
dc.format.medium101 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCông chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectSáng tạo trong công việcen_US
dc.subjectĐộng lực của nhân viênen_US
dc.subjectCivil servantsen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectCreative ability in businessen_US
dc.subjectEmployee motivationen_US
dc.titleTác động của lãnh đạo mới về chất đến sự sáng tạo của công chức cấp phường trên địa bàn quận Tân Phúen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (Excutive of Master Public Management) = Quản lý công điều hành cao cấp (EMPM)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.