Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59309
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phan Quốc Tấnen_US
dc.contributor.authorĐỗ Thanh Tùngen_US
dc.date.accessioned2019-09-11T04:15:09Z-
dc.date.available2019-09-11T04:15:09Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008612-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030539~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59309-
dc.description.abstractTrong công tác sản xuất kinh doanh, PVGAS có nhiều yếu tố tham gia và hệ thống quản lý như thông tin, văn hóa, kinh tế…nhưng con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất, đề tài “Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động Tổng Công ty Khí Việt Nam” là chìa khóa giúp PVGAS phát triển vượt bậc thông qua các chính sách tạo động lực làm việc nhằm cải thiện kết quả làm việc, cải thiện thu nhập người lao động, giữ chân và thu hút nhân tài… Mục đích đích của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động PVGAS, từ đó phân tích, đo lường, so sánh, đánh giá thực trạng các chính sách tạo động lực hiện tại PVGAS đang triển khai làm cơ sở đưa ra các giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động PVGAS. Để thực hiện nghiên cứu này, trên cơ sở lược khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến động lực làm việc, kết hợp khảo sát định tính người lao động PVGAS và điều kiện thực tế để lựa chọn được mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động PVGAS. Tác giả phân tích, đánh giá thực trạng các chính sách tạo động lực làm việc của PVGAS thông qua phương pháp khảo sát, phỏng vấn trực tiếp và các số liệu báo cáo của PVGAS từ năm 2016 đến năm 2018. Dựa trên kết quả phân tích thực trạng, tác giả xác định được những ưu điểm PVGAS cần tiếp tục triển khai và đưa ra các giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động PVGAS để khắc phục những hạn chế trong các chính sách tạo động lực hiện tại của PVGAS.en_US
dc.format.medium138 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.titleGiải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS)en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.