Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59312
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phạm Xuân Lanen_US
dc.contributor.authorTrương Thị Hồng Thắmen_US
dc.date.accessioned2019-09-11T04:20:49Z-
dc.date.available2019-09-11T04:20:49Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008602-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030497~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59312-
dc.description.abstractXu thế hội nhập quốc tế, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ngành y tế đang phát triển mạnh và được sự quan tâm của Chính Phủ. Sự quan tâm sức khỏe và lối sống đô thị hóa kéo theo nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế tăng. Thị trường phân phối thiết bị y tế có rào cản gia nhập ngành thấp, sản phẩm thay thế ngày càng nhiều. Bên cạnh đó là những thực trạng vấn đề đang diễn ra tại công ty và mong muốn xây dựng một chiến lược mới của ban giám đốc công ty để phù hợp xu hướng thị trường và phát triển công ty. Phân tích môi trường kinh doanh của công ty để chỉ ra những thách thức, cơ hội, điểm mạnh, điểm yếu và lợi thế cạnh tranh của công ty. Từ đó xác định và lựa chọn những phương án chiến lược kinh doanh cho công ty trong những năm tới. Và đề xuất những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả cho các chiến lược đưa ra. Phương pháp định tính: phỏng vấn chuyên gia, phương pháp Delphi, phương pháp phỏng vấn sâu; phân tích các tài liệu thứ cấp về xu hướng môi trường bên ngoài và bên trong công ty để đánh giá tình hình của công ty hiện nay. Phương pháp định lượng: thống kê, mô tả, so sánh khi phân tích các báo cáo tài chính; phương pháp cho điểm trong các ma trận như EFE, IFE, QSPM. Công ty nên lựa chọn chiến lược khác biệt hóa tập trung và kết hợp chiến lược chi phí thấp trong giai đoạn 2019-2024. Kết quả nghiên cứu này còn nhiều hạn chế nhưng tác giả hy vọng sẽ đóng góp một phần cho sự phát triển công ty trong giai đoạn sắp tới.en_US
dc.format.medium129 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHoạch định chiến lượcen_US
dc.subjectStrategic planningen_US
dc.titleXây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Công nghệ An Pha giai đoạn 2019-2024en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.