Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59316
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Quang Huyen_US
dc.contributor.authorTạ Lê Ngân Hàen_US
dc.date.accessioned2019-09-11T04:29:06Z-
dc.date.available2019-09-11T04:29:06Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008530-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030433~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59316-
dc.description.abstractTại Việt Nam, cụ thể ở TP.HCM, là một thành phố có kinh tế lớn nhất cả nước, các nghiên cứu về việc áp dụng BSC đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa vẫn còn chưa được nghiên cứu nhiều. Hơn nữa, những nghiên cứu về BSC đều chỉ tập trung vào phân tích thực trạng việc vận dụng BSC để đo lường thành quả hoạt động tại một đơn vị cụ thể, hoặc mức độ ảnh hưởng để chấp nhận BSC ở các lĩnh vực khác nhau, chưa có sự nghiên cứu cụ thể vào một nhóm nhân tố nhất định. Xác định và đo lường các nhân tố tác động đến việc vận dụng BSC trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại TP.HCM. Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy việc vận dụng BSC trong các DNNVV tại TP.HCM. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng kết hợp. 06 nhân tố: (1) Quy mô doanh nghiệp (QM), (2) Tính dễ sử dụng của BSC (PEOU),(3) Lợi ích sử dụng BSC (PU), (4) Chi phí vận dụng BSC vào doanh nghiệp (CP), (5) chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp (CL), (6) Nhận thức của chủ doanh nghiệp (NT) đều tác động dương đến việc vận dụng BSC. Nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích để các DNNVV tại TPHCM xây dựng các giải pháp cụ thể, phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác quản trị chiến lược. Đồng thời đề tài cũng sẽ mở ra các hướng nghiên cứu mới về ứng dụng mô hình BSC tại Việt Nam như: Nghiên cứu sâu về tác động của việc áp dụng BSC tại các doanh nghiệp cũng như khả năng áp dụng BSC ở một số lĩnh vực, ngành nghề khác nhau tại Việt Nam.en_US
dc.format.medium128 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThẻ điểm cân bằngen_US
dc.subjectBalanced scorecarden_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng bảng điểm cân bằng (BSC - Balanced Scorecard) đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.