Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59330
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Kim Thảoen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Huyền Trangen_US
dc.date.accessioned2019-09-17T03:08:20Z-
dc.date.available2019-09-17T03:08:20Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008588-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030502~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59330-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động Vinaphone tại chi nhánh VNPT Vinaphone Thành Phố Hồ Chí Minh. Thời gian nghiên cứu là từ tháng 01 - 06/2019, phạm vi nghiên cứu được giới hạn là các khách hàng tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng dịch vụ di động Vinaphone. Trong nghiên cứu định tính, luận văn lấy ý kiến bằng phương pháp mở với chuyên gia, sau đó tiến hành phỏng vấn 15 khách hàng sử dụng thuê bao trả sau và trả trước của mạng Vinaphone. Từ kết quả nghiên cứu sẽ đưa được thang đo chất lượng dịch vụ và thiết kế được phiếu điều tra khách hàng để thực hiện sang phương pháp nghiên cứu định lượng. Trong nghiên cứu định lượng luận văn sử dụng kỹ thuật thu thập dữ liệu là phỏng vấn qua bảng câu hỏi dựa trên quan điểm, ý kiến đánh giá của 283 khách hàng về chất lượng dịch vụ di động. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động Vinaphone tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh khi nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động Vinaphone.en_US
dc.format.medium99 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHài lòng khách hàngen_US
dc.subjectNghiên cứu khách hàngen_US
dc.subjectConsumer satisfactionen_US
dc.subjectConsumer researchen_US
dc.titleNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động Vinaphone tại chi nhánh VNPT Vinaphone Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityCommercial Business (by Coursework) = Kinh doanh thương mại (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.