Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59350
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Quốc Hùngen_US
dc.contributor.authorBùi Văn Sơnen_US
dc.date.accessioned2019-09-18T04:05:01Z-
dc.date.available2019-09-18T04:05:01Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008647-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030596~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59350-
dc.description.abstractKiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước luôn là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành, góp phần quan trọng trong việc giám sát sự phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính một cách đúng mục đích, có hiệu quả, đồng thời là một biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghiên cứu này nhằm trả lời 2 câu hỏi: (1) Những nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Đồng Tháp? (2) Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Đồng Tháp như thế nào? Nghiên cứu định tính được sử dụng để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Đồng Tháp. Nghiên cứu định lượng để tìm ra mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đối với hiệu quả kiểm soát chi tại Đồng Tháp. Nghiên cứu đã tìm ra được 05 nhân tố có ảnh hưởng đế hiệu quả kiểm soát chi tại Đồng Tháp và mức độ ảnh hưởng của nó đó là: Hiệu quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước= 0.652*[Cơ chế, chính sách ] +0.162 * [Trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác kiểm soát chi] +0.124*[Ý thức chấp hành của đơn vị sử dụng ngân sách] +0.114* [Hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước] +0.103*[Cơ sở vật chất, kỹ thuật]en_US
dc.format.medium72 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi tiêu côngen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.subjectPublic expendituresen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.