Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59357
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Lê Thị Lanhen_US
dc.contributor.authorĐoàn Thị Phương Trangen_US
dc.date.accessioned2019-09-23T03:21:03Z-
dc.date.available2019-09-23T03:21:03Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008661-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030615~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59357-
dc.description.abstractSự tác động của khoản phải thu đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được nghiên cứu tại các công ty ngành điện Việt Nam giai đoạn 2014-2018, nghiên cứu được giới hạn cho Tổng công ty Điện lực TP.HCM là đơn vị bán lẻ điện, dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp bằng phương pháp định tính trên cơ sở vận dụng khung lý thuyết và các kết quả nghiên cứu trước đây. Khoản phải thu được đo lường bằng kỳ thu tiền bình quân, hiệu quả hoạt động được đo lường bằng chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE). Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự tác động của khoản phải thu đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo hướng tiêu cực và Tổng công ty Điện lực TP.HCM đang quản lý tốt số ngày thu tiền bình quân của khách hàng.en_US
dc.format.medium75 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKhoản phải thuen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectAccounts receivableen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleKhoản phải thu và hiệu quả hoạt động tại các công ty ngành điệnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.