Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59358
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Quốc Hùngen_US
dc.contributor.authorTrần Văn Thứngen_US
dc.date.accessioned2019-09-23T03:22:03Z-
dc.date.available2019-09-23T03:22:03Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008646-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030602~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59358-
dc.description.abstractHiện nay các thủ đoạn gian lận trốn, tránh thuế của người nộp thuế rất tinh vi, phức tạp, nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Do vậy đòi hỏi ngành thuế phải đưa ra những giải pháp đặc biệt nhằm điều trị hiệu quả. Kiểm soát rủi ro tuân thủ thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhằm xác định người nộp thuế có rủi ro để đưa vào kiểm tra tuân thủ và đề xuất những giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay. Nghiên cứu được thực hiện qua phương pháp định lượng, sử dụng số liệu thứ cấp, được tác giả khai thác từ các nguồn dữ liệu của người nộp thuế hiện có tại cơ quan Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Áp dụng quản lý thuế theo rủi ro sẽ giúp cơ quan thuế phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khan hiếm của mình để tập trung quản lý các nhóm người nộp thuế có mức độ tuân thủ thấp nhất, khả năng gian lận về thuế cao nhất. Việc đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tuân thủ qua công tác kiểm tra thuế trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo để góp phần thực hiện thành công công cuộc cải cách và hiện đại hoá ngành Thuế.en_US
dc.format.medium85 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTuân thủ thếen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectTaxpayer complianceen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleKiểm soát rủi ro tuân thủ thuế - nghiên cứu trường hợp Cục Thuế tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.