Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59360
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lữ Bá Vănen_US
dc.contributor.authorBùi Xuân Phương Trúcen_US
dc.date.accessioned2019-09-23T03:23:59Z-
dc.date.available2019-09-23T03:23:59Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008644-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030609~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59360-
dc.description.abstractNhằm cải thiện những tồn đọng còn hạn chế về động lực làm việc của nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu hiện nay. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao động lực làm việc cho nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, nhằm nâng cao năng suất lao động của nhân viên, gia tăng sự gắn kết và lòng trung thành của nhân viên đối với ngân hàng, từ đó giúp ngân hàng tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Phương pháp nghiên cứu định tính bằng kỹ thuật thảo luận nhóm với mười chuyên gia nhằm nhận diện các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại ngân hàng. Phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm kiểm định lại thang đo và mô hình lý thuyết. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy rằng thu nhập và phúc lợi, lãnh đạo, được công nhận là ba yếu tố tác động mạnh nhất đến động lực làm việc của nhân viên. Để Hàm ý của đề tài sẽ trực tiếp giúp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu nắm bắt được các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. Thông qua phân tích nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, tác giả hy vọng đề tài sẽ là tài liệu hữu ích cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu khi đề ra các quyết định về nhân sự.en_US
dc.format.medium128 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectNhân viên ngân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.subjectBank employeesen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu giai đoạn 2019-2025en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.