Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59370
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Hải Yếnen_US
dc.contributor.authorPhạm Ngọc Thùy Linhen_US
dc.date.accessioned2019-09-24T01:58:52Z-
dc.date.available2019-09-24T01:58:52Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008674-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030619~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59370-
dc.description.abstractNâng cao chất lượng huy động vốn không chỉ là chìa khóa cho sự phát triển và thành công của mọi ngân hàng. Thế nhưng trên thực tế để ngân hàng có thể thu hút được nguồn vốn nhàn rỗi từ khách hàng là điều không hề đơn giản khi ngày càng có nhiều ngân hàng thương mại cổ phần mọc lên. Đứng trước bài toán nan giải là làm sao nâng cao chất lượng nguồn huy động vốn tại BIDV chi nhánh Đông Đồng Nai. Tác giả đưa ra quyết định nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ huy động vốn tại Ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đồng Nai”. Nghiên cứu dựa trên tình hình số liệu kinh doanh thực tế tại ngân hàng và khảo sát khách hàng đến giao dịch tại BIDV chi nhán Đông Đồng Nai, từ đó xác định chất lượng huy động vốn một cách tổng thể. Kết quả đánh giá giúp tác giả tìm ra những điểm cần cải thiện và là cơ sở đề xuất giải pháp cho BIDV Chi nhánh Đông Đồng Nai nâng cao chất lượng huy động vốn tại chi nhánh. Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá chất lượng huy động vốn trên 2 khía cạnh đánh giá từ ngân hàng dựa trên số liệu huy động vốn, và đánh giá từ khách hàng dựa vào khảo sát. Tác giả áp dụng mô hình SERVPERF tính mean của của cả 5 yếu tố liên quan đến thành phần cảm thông, hữu hình, tin cậy, đảm bảo và đáp ứng. Kết quả đánh giá giúp tác giả tìm ra những điểm cần cải thiện từ đó giúp BIDV nâng cao chất lượng dịch vụ huy động vốn.en_US
dc.format.medium86 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectVốn ngân hàngen_US
dc.subjectTiền gửi ngân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectBank capitalen_US
dc.subjectBank depositsen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ huy động vốn tại Ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.