Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59389
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Tấn Phướcen_US
dc.contributor.authorNguyễn Mai Hạnhen_US
dc.date.accessioned2019-09-26T01:58:30Z-
dc.date.available2019-09-26T01:58:30Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008678-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030634~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59389-
dc.description.abstractNhận thức được tầm quan trọng của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong tiến trình hội nhập và áp dụng tiêu chuẩn Hiệp ước Basel II, Sacombank nói chung và Sacombank - chi nhánh Lâm Đồng nói riêng đang ngày một hoàn thiện hơn để đáp ứng theo chuẩn Basel và tiến tới Basel II. Các phương pháp được sử dụng trong bài nghiên cứu bao gồm: thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp. Các dữ liệu thứ cấp được khai thác thông qua các báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của đơn vị. Với mục tiêu đáp ứng các chuẩn mực theo Basel II, cũng như tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018, bài nghiên cứu đã phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp (doanh nghiệp vừa và nhỏ) tại Sacombank chi nhánh Lâm Đồng từ đó đề xuất một số giải pháp nằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.titleHoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp theo Hiệp ước Basel II tại Sacombank- Chi nhánh Lâm Đồngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.